Stichting Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp is opgericht in 2015 door drie actieve en betrokken buurtbewoners. De stichting werd in het leven geroepen omdat de uitbreidingsplannen van de Wageningse golfbaan een bedreiging vormden voor het karakteristieke landschap en een geliefd recreatiegebied dreigden af te sluiten voor wandelaars, fietsers en ruiters.
De stichting heeft als doel gesteld:

  1. Het bevorderen van het in stand houden van het bestaande agrarisch gebruik van de landbouwgronden op de Dorschkamp in Wageningen;
  2. het bevorderen van de toegankelijkheid van en het toezicht op het openbaar gebied op en rond de in de vorige zin genoemde landbouwgronden.

De stichting wil dit doel bereiken door en is succesvol geweest door:

  • Het onderhouden van contacten met overheden en relevante organisaties en personen;
  • Het geven van voorlichting omtrent doel en werkwijze van de stichting;
  • Het verwerven van fondsen om te kunnen komen tot verwezenlijking van het doel van de stichting, en het beheren van die fondsen;
  • Al hetgeen te doen dat met de gestelde doelen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

De activiteiten worden uitgevoerd door het bestuur, samen met een mooie groep vrijwilligers uit de buurt. Verder onderhoudt de stichting nauwe contacten met Mooi Wageningen, het Gelders Landschap en andere organisaties die eenzelfde doel nastreven.

De stichting zoekt nieuwe bestuursleden. Na een jarenlange inzet hebben de oprichters besloten om nieuw mensen te zoeken die zich willen inzetten voor het cultuurlandschap de Dorschkamp. Belangrijk omdat de vrije ruimte in Wageningen Hoog de komende jaren sterk onder druk komt te staan. Dat heeft te maken met de energietransitie, het woningen tekort, studentenhuisvesting tekorten en behoud van recreatieve ruimte en
biodiversiteit. Al deze thema’s zijn actueel in Wageningen en zorgden onlangs ervoor dat een deel van de beschermde status van onze natuur bijna werd opgeheven. Dankzij een succesvolle campagne in de wijk konden we dat voorkomen. Maar de druk blijft bestaan.
Vraag is gaan we afwachten of komen we in actie?

En daarom willen we met u in gesprek. Hoe kijkt u aan tegen het cultuurlandschap de Dorschkamp? Kunt u zich scharen achter de doelen van de stichting? Hoe belangrijk is onze omgeving voor u?

De stichting organiseert op 8 juli van 20.00 – 21.30 uur een inloopavond. U bent van harte uitgenodigd. Deze inloopavond vindt plaats in de kantine van Camping De Wielerbaan, Zoomweg 7-9.

natuurgebieden in de directe omgeving van landgoed de Dorschkamp