Visie van de stichting

Omdat de eigenaar van het terrein de belangrijkste belanghebbende in dit verhaal is, zoekt de Stichting naar middelen om een duurzaam agrarisch gebruik van de bosakker te onderteunen door een redelijke vergoeding voor agrarisch gebruik van de grond voor de toekomst te waarborgen.

Daarnaast heeft de stichting actief aan het besluitvormingsproces van de Gemeente Wageningen deelgenomen.Omdat de gemeente zich eenzijdig voor de golfbaan heeft uitgesproken en daarbij procedureel fouten heeft gemaakt, worden door ons momenteel juridishce stappen ondernomen. Het komt er op neer dat wij er alles aan doen om te voorkomen dat het oude bos en clutuurlandschap verloren gaan. Daarnaast blijven wij de dialoog zoeken met de eigenaar.