veelgestelde vragen

Donaties

Ik wil een donatie doen; hoe gaat dat?

Het makkelijkste is om een toezegging te doen middels het formulier op deze website. U kunt ook de antwoordstrook (onderaan de sponsorbrief) downloaden en uitprinten.

Betreft het een eenmalige donatie?

U bent vrij om het bedrag dat u wilt doneren in een keer of in de vorm van een (jaarlijkse) donatie toe te zeggen.

 

Financiering

Wat is de rol van Stichting behoud cultuurlandschap de Dorschkamp in de financiering van het gebied?

De Stichting wil een zo groot mogelijk bedrag bijeenbrengen, in de vorm van toezeggingen. Als dit bedrag voldoende omvang heeft zullen de toezeggingen worden omgezet in giften aan Stichting Landschapskapitaal, die samen met de landgoedeigenaar een financieel contract zal opstellen.

 

De Stichting

Waarom is Stichting behoud cultuurlandschap de Dorschkamp nu pas in actie gekomen?

De handtekeningactie tegen de uitbreidingsplannen, die eind 2012 gestart is, werd door ruim 3000 mensen, van wie een groot deel woonachtig in Wageningen ondertekend. Wij hadden verwacht dat na dit duidelijke signaal aan de Wageningse politiek, er geen sprake meer zou zijn van een toestemming door de Gemeente Wageningen. Het opnieuw op de agenda zetten van de uitbreidingsplannen heeft ons eerlijk gezegd onaangenaam verrast en het besluit doen nemen om in actie te komen. Zie ook de tijdlijn.

Plannen en visie

Wat is de visie van Stichting behoud cultuurlandschap de Dorschkamp op de uitbreidingsplannen van de Wageningse Golfclub?

De Stichting heeft een zienswijze bij de Gemeente Wageningen ingediend; deze is hier te lezen.