Financiering

Giften aan de Stichting Landschapskapitaal

Stichting Behoud Cultuurlandschap de Dorschkamp beoogt vergoeding van de gederfde pachtopbrengsten, echter zonder aantasting maar met behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het landgoed Dorschkamp en met inzet van vrijwilligers voor het onderhoud van het landgoed.

De Stichting heeft financiƫle middelen nodig die als alternatieve vergoeding ten gunste zullen komen aan de landgoedeigenaar. Omwonenden en belanghebbenden wordt om een toezegging voor een donatie gevraagd. Deze vergoeding zal als bestemmingsfonds worden ingericht en beheerd door de Stichting Landschapskapitaal, een financieel instrument in het leven geroepen door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

Met de vergoeding wordt een zogenaamde kwalitatieve verplichting met zakelijke werking tot instandhouding van het agrarisch en cultuurhistorische karakter gevestigd. Deze wordt privaat rechtelijk en notarieel vastgelegd. En ingeschreven bij het Kadaster.
Een dergelijk zakelijk recht is gebonden aan de grond en daarmee ook bindend voor toekomstige eigenaren. De duratie is afhankelijk van de inleg, maar wij beogen tenminste 30 jaar met een optie tot verlenging.
De medewerking van de eigenaar is hiervoor essentieel.

Om ons effectief te positioneren, vragen wij Uw toezegging voor een donatie. Indien de eigenaar en Stichting Landschapskapitaal tot een overeenkomst komen, wordt gevraagd Uw toezegging om te zetten in een storting. Deze storting aan Stichting Landschapskapitaal is voor U fiscaal aftrekbaar, omdat deze reeds de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status draagt.