ANBI

Stichting behoud cultuurlandschap de Dorschkamp heeft op 10 juli 2015 de ANBI-status ontvangen.

Een gift aan een organisatie met ANBI-status is (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; voor meer informatie zie de website van de belastingdienst.

De ANBI-verklaring van Stichting behoud cultuurlandschap de Dorschkamp is hier te lezen.