wie zijn wij

Stichting behoud cultuurlandschap De Dorschkamp is opgericht op 10 juli 2015.

Het bestuur:

Gerrit Box, voorzitter

Gijs Kok, penningmeester

Caspar Bosma, secretaris; woont in Wageningen Oost en wandelt graag op de Eng en in de bossen achter de zoomweg.

onze activiteiten

Vinden van financiering t.b.v. een duurzaam agrarische gebruik van de bosakker. Daartoe is een sponsorbrief verspreid onder omwonenden met daarin het verzoek om een toezegging voor een donatie.

 

Kritisch volgen van de besluitvorming door de Gemeente Wageningen.