Tijdlijn plannen uitbreiding golfbaan

november 2012 indienen omgevingsvergunning bij de Gemeente Wageningen

6 december 2012 informatieavond van de Wageningse Golfclub; grote opkomst van bezorgde Wageningers

december 2012 handtekeningactie Mooi Wageningen

11 februari 2013  Burgemeester Geert van Rumond neemt de handtekeningen tegen de uitbreiding in ontvangst

16 maart 2015 aanvraag kapvergunning voor 275 bomen door Wageningse Golfclub

18 mei 2015 Openbare zitting van de raadscommissie; besprekening ´Uitbreiding Golfbaan Zoomweg 10´

1 juni 2015 raadsvergadering; besprekening ´Uitbreiding Golfbaan Zoomweg 10´

30 november 2015 besluit raadscommissie Gemeente Wageningen tot verklaring van geen bezwaar.

18 - 20 november 2015 kap van ca. 275 bomen

21 november 2015 voorlopige voorziening getroffen voor kap bomen

5 april 2016 vergunning gepubliceerd

17 mei 2016 hoorzitting commissie

21 juni 2016 zitting voorzieningenrechter rechtbank Arnhem

4 juli 2016 uitspraak voorzieningenrechter

5 april 2017 uitspraak van de bestuursrechter: vergunning voor de uitbreiding van de golfbaan met 5 holes op landgoed de Dorschkamp vernietigd.